The Cradle

counting sheep
cheats
and
sheets

Jag pratar gärna om det som pågår i tunnelbanan just nu, men jag pratar ännu hellre om de som de jagar. Det är ju inte bara metoden som är fel här utan även argumentet för hela aktionen i sig. 

Det finns uppskattningsvis några tusen papperslösa i Sverige. Av dem som gömmer sig är det enligt statistiken ungefär hälften som nekas asyl trots att utlänningslagen erkänner deras skyddsbehov. 

Det sägs att den främlingsfientliga opinion som de senaste åren har tagit allt större plats i debatten är en tilfällig företeelse, men etablerade partier har låtit samma företeelse definiera invandringspolitiken sedan 1907. Det har polerats till en neutral reglering av invandring i den svenska välfärdens namn. 

Sverige har fört den här politiken i 100 år. Här står etnicitet i vägen för saklig bedömning av individers skyddsbehov, vissa minoritetsgrupper har högre status än andra och kön kan bestämma att en individ har sig själv att skylla i fara för sitt liv. Utlänningar av fel sort är livsfara och en kategoriskt belastning och de av rätt sort är en postkolonial rättighet och handelsvara. Vissa kan driva masugnen, andra blir papperslösa.

Jag ser inte polisen stå och legga illegalt invandrade bärplockare på Luleå busstation. De rycker inte ens i morrhåren när bärplockarna blir inhysta som djur, jobbade som slavar och sen lurade på sin utlovade belöning, men det är klart, vi måste ju ha hjortronsylt, här i välfärdens Sverige. I välfärdens Sverige är allt rätt när det behöver var det, för oss. Dessutom, är ju många andra mycket värre.

 

1 year ago